Darsana

 
 
 
 
 
 

Ajurvédske centrum Darsana a Dr. Martina Zisková
Vás pozývajú na cyklus seminárov:

Ku koreňom ájurvédy“
Cyklus hlbšieho náhľadu na hlavné stavebné piliere ájurvédy.


 

Ájurvéda sa stáva vyhľadávaným holistickým systémom za účelom vylepšenia zdravia ako aj získania novej profesie. Existuje mnoho programov, ktoré sľubujú, že za pár desiatok či stoviek hodín obsiahnu celý ajurvédsky medicínsky systém a pripravia účastníkov na úspešnú dráhu ájurvédskeho terapeuta. Môže to byť v princípe možné, lebo ajurvéda je tak dokonalý systém, že aj aplikácia jeho malej časti prináša mnohopočetné benefity. Ale trend kvantity namiesto kvality je už vo svojej podstate v rozpore s duchom ajurvédy..

Program Ku koreňom ajurvédy“ stojí na opačnej strane tohto trendu. Jeho zámerom je nahliadnuť hlboko k základom, z ktorých ajurvéda pozostáva. Ide o teoretický náhľad, fascinujúci sám o sebe, v prepojení kozmu s vnútorným usporiadaním človeka. Ďalej ponúka unikátny systém zisťovania problémov alebo diagnostický systém, ktorý má spojitosti s jogínským prístupom. A nakoniec prichádza s jednoduchými, hlboko premyslenými riešeniami terapeutického rázu, pre ktoré používa všetko, čo je v bezprostrednej blízkosti každodennosti daného človeka.

Tento originálny program má za cieľ jediné: ponúknuť hlbší pohľad na tri hlavné aspekty ajurvédy - teória, diagnostika nerovnováh a terapeutická stratégia a poskytnúť tak možnosť nečakaných a významných spojitostí, ktoré obohatia každého, kto sa nad životom aspoň trochu zamýšľa. Je tak určený pre všetkých skutočných
záujemcov o ajurvédu, bez ohľadu na to, či sú na začiatku oboznámenosti s týmto dokonalým systémom pochopenia a aplikácie prírodných zákonitostí, alebo sú
na jeho konci. Kľúčovým predpokladom pre účasť je úprimná snaha objaviť pre seba niečo nové a dôležité v tom, ako chápeme život, a ako k nemu pristupujeme.

Program Ku koreňom ajurvédy prebehne v troch častiach. Program začína v piatok ráno a končí a nedeľu po obede tak, aby účastníci mohli odísť späť domov. Medzi jednotlivými časťami je dostatok času na to, aby nadobudnuté vedomosti mohli nájsť vlastné miesto v každodennej praxi a prístupe k životu.

 

Ku Koreňom Ájurvédy popis jednotlivých častí:

Časť 1: Zázrak makro kozmu v nás
význam teoretických aspektov ajurvédy pre náhľad na život, 4. – 6. októbra 2024

Obsah: Väčšina súčasného prístupu pracuje s dóšami izolovane. Dóše sú vyjadrením piatich elementov a tie majú určité vlastnosti. Pokiaľ sa budeme zaoberať elementami, ich vlastnosťami a ich vplyvom, priblížime sa tým možno ľahšie, prirodzenejšie a hlavne hlbšie a komplexnejšie k pochopeniu, ako sme ako ľudia usporiadaní, ako keď sa sústredíme na dóše výlučne ako na koncept, ktorý je pre naše myslenie cudzí.

 

Časť 2: Všetky šípky vedú domov
ajurvédske diagnostické prístupy pre každodenný život, 7. – 9. február 2025

Obsah: Ajurvéda, ako veda pozorovania a zvláštnej vnímavosti, využíva všetko hmotne prejavené a neprejavené ako vodítko k porozumeniu harmónie alebo k určeniu podstaty problému. Diagnostické prístupy ajurvédy sú úzko prepojené so systémom jógy a sústredia sa na to, čo je viditeľné, hmatateľné predovšetkým cez vnútorné zmysly v oveľa väčsej mi ako tie vonkajšie.


Časť 3: Život je liek
objavovanie neobmedzených terapeutických možností ajurvédy, 9. – 11. máj 2025

Obsah: Všetko, čo existuje, má liečivý alebo škodlivý potenciál. Ako zmeniť jed v nektár, či už v strave, korení, bylinných liekoch alebo v emóciach je fokusom tejto časti. Pozrieme sa na to, ako môžeme využiť akúkoľvek životnú okolnosť k tomu, aby bola podpory-plná a nie škodlivá. Život sa tak stane nekonečnou príležitosťou k objavovaniu riešení a nie vytvárania prekážok.

------------------------------------------

TERMÍNY KONANIA :


1, časť: 4. – 6. októbra 2024
2, časť: 7. – 9. február 2025
3, časť: 9. – 11. máj 2025

Dni: piatok, sobota a nedeľa
- piatok - od 9.30h do 17.30h ( okolo 13h - obed. prestávka)
-
sobota - od 9.30h do 17.30h ( okolo 13h - obed. prestávka)
-
nedeľa - od 9.30h do 12.30h

----------------------------------------------

MIESTO KONANIA:

Eterna Yoga, Obchodná 35, 811 09 Bratislava
http://eterna.yoga

STRAVA:

Stravu si zabezpečuje každý účastník individuálne a vo svojej réžii. Počas seminárov budú k dispozícii nápoje a malé občerstvenie. Takisto počas celého trvania seminárov budú pravidelné krátke prestávky a 90 min. obedová prestávka.

----------------------------------------------

CENA :

Cena pri účasti na jednej časti: 300 Eur
Cena pri učasti na dvoch častiach:
570 Eur
Cena pri účasti celého cyklu: 820 Eur

Časť 1: Zázrak makro kozmu v nás, 4. – 6. októbra 2024
Časť 2: Všetky šípky vedú domov, 7. – 9. február 2025
Časť 3: Život je liek, 9. – 11. máj 2025

 

Suma 570 Eur (za 2 časti) a 820 Eur (za 3 časti) sú platné pokiaľ je platba realizovaná jednou úhradou naraz do potrebného termínu. Zároveň je to garanciou Vášho miesta a účasti na častiach, kedže kapacita možných účastníkov je obmedzená.

Pri rezervácii prosíme uveďte, o ktoré z častí máte záujem, tj. špecifikujte, či máte záujem sa zúčastniť celého cyklu, alebo len konkrétnej časti, resp. častí a uveďte ktorej, resp ktorých.

----------------------------------------------

REZERVÁCIE :

Osobne v centre Darsana, Baštova 7, Bratislava alebo na centrum@darsana.sk.
Kontaktn
á osoba: Miriam Ábelová, e: miriam@darsana.sk., t.č. 02/3300 4134


REGISTRÁCIE A TERMÍNY ÚHRAD :

A, Registrácia na iba jednu časť z cyklu kurzov „Ku koreňom ajurvédy“:
Časť 1: Zázrak makro kozmu v nás, 4. – 6. októbra 2024 – prihláška s úhradou 300 Eur max do 1. 9. 2024
Časť 2: Všetky šípky vedú domov, 7. – 9. február 2025 prihláška s úhradou 300 Eur max do 30. 12. 2024
Časť 3: Život je liek, 9. – 11. máj 2025 prihláška s úhradou 300 Eur max do 10. 4. 2025

B, Registrácia na dve časti z cyklu kurzov „Ku koreňom ajurvédy“:
Časť 1 a Časť 2 – prihláška s úhradou 570 Eur max do 1. 9. 2024

C, Registrácia na všetky tri časti z cyklu kurzov „Ku koreňom ajurvédy“:
Časť 1 a Časť 2 a Časť 3 prihláška s úhradou 820 Eur max do 1. 9. 2024

----------------------------------------------

ÚDAJE k platbe:
V prípade, ak si želáte vystaviť faktúru, zašlite nám kompletné fakturačné údaje na miriam@darsana.sk ešte pred realizáciou úhrady.
V prípade, ak si neželáte vystaviť faktúru, úhradu prosíme realizujte podľa inštrukcíí, ktoré obdržíte individuálne v emaili po registrácii.
 

STORNO:
V prípade zrušenia účasti 15 dní pred konaním si organizátor vyhradzuje právo na 50 % storno poplatok z ceny semináru. Od 10 dní až po deň konania, je storno poplatok vo výške 100 %. Celú sumu semináru prosíme uhradiť včas podľa príslušných termínov uvedených vyššie, inak bude Vaša rezervácia zrušená a miesto poskytnuté náhradníkovi. Ďakujeme za pochopenie.