Darsana

 
 
 
 
 
 

SEMINÁR:  SHALYA TANTRA - Ájurvédská chirurgia

Ájurvédske centrum Darsana v spolupráci s Ájurvédskou gurukulou a MUDr. Martinou Ziskovou , D. Ay. vás pozývajú na unikátny a prvý seminár na tému: Ájurvédska chirurgia.

PREDSTAVENIE semináru a prednášajúcich:

Shalya tantra (Šalja tantra) je jedným z ôsmych základných odvetví ájurvédskej medicíny. Jeho aplikácia mimo Indiu sa všeobecne nepovažuje za možnú. Radi by sme vás na tomto seminári zoznámili s čím sa ájurvédska chirurgia zaoberá, a hlavne vám ukázali, že z jej prístupov a praktík môže benefitovať každý, vrátane laikov.

Je to prvý seminár na túto tému, ktorý prinesie unikátne a ojedinelé informácie týkajúce okrem použitia chirurgických liekov, aj použitie pijavíc, aplikáciu bylín na alergické reakcie a celulitidu. Pokiaľ chcete byť prvý, kto získa tieto informácie, rozhodne navštívte tento seminár. Bude ho viesť skúsený a medzinárodne známy odborník, profesor Yunus Solanki, MD /Ayur./, jeden z vedúcich lekárov a výskumníkov v najstaršej ájurvédskej nemocnici v Bombaji, Podar Ayurvedic Hospital. Profesor Solanki tu vedie oddelenie ájurvédskej chirurgie, vyučuje postgraduálných študentov, a je zodpovedný za niekoľko výskumných štúdií v danom obore. Seminár bude vedený v angličtine, odbornú asistenciu a preklad do ČJ zabezpečí MUDr. Martina Zisková, D. Ay (www.ajurvedskagurukula.cz).
 

OBSAH semináru ájurvédská chirurgia:

1.       Kam spadá ájurvédska chirurgia v rámci lekárskych oborov
2.       Čím sa zaoberá – okrem operatívnych zákrokov, starostlivosti o rany, management bolesti, použitie                 pančakarmy v chirurgii, nechirurgické nástroje, neinvazívne metódy a ich používanie
3.       Lokálne použitie liečivých bylín na zápaly, alergické reakcie, starostlivosť o pokožku v kozmetike
4.       Lokálne lieky a lieky aplikované cez kožu
5.       Liečebné prístupy pre akútne zápaly a celulitidu
6.       Raktamókšana – detailné prevedenie tejto špecializovanej techniky pančakarmy so špeciálnym
          zameraním na aplikáciu pijavíc   
7.       Byliny a ich použitie ako chirurgických liekov
8.       Aplikácia tepla na telo
9.       Management marmových bodov  
 

TERMÍN konania:  8., 9. a 10. máj 2020, piatok až nedeľa

- piatok 8. máj: od 9h do 16.30h (90 min. obed. prestávka)
- sobota 9. máj: od 9h do 16.30h (90 min. obed. prestávka)
- nedeľa 10. máj: od 9h do 13h

Spolu 16 hodín.
 

MIESTO konania: Yoga House, Panenská 33, Budova Goetheho inštitútu, 2. posch., Bratislava 

CENA: 250,- Eur.
Platba v hotovosti v centre Darsana alebo prevodom do 15. apríla 2020, príp. podľa individuálnej dohody. Platba je možná aj na splátky, taktiež podľa individuálnej dohody. Údaje k platbe poskytneme účastníkom po záväznej emailovej objednávke na centrum@darsana.sk.

REZERVÁCIE a informácie: osobne v centre Darsana, Baštova 7, Bratislava alebo na centrum@darsana.sk.
Kontaktná osoba: Miriam Ábelová, e: miriam@darsana.sk., t.č. 02/3300 4134

STRAVA: Počas celého konania semináru budú k dispozícii nápoje. Stravu si zabezpečuje každý účastník individuálne a vo svojej réžii.

STORNO: V prípade zrušenia účasti päť dní pred konaním si organizátor vyhradzuje právo na 50 % storno poplatok z ceny semináru. Od štyroch dní až po deň konania, je storno poplatok vo výške 100 %. Celú sumu semináru prosíme uhradiť včas do 15. apríla 2020.