Darsana

 
 
 
 

SEMINÁR:  ZÁKLADY ÁJURVÉDY

Ájurvédske centrum Darsana vás v spolupráci s jogovým štúdiom Prakriti srdečne pozývajú na víkendový seminár  Základy ájurvédy (Basics of Ayurveda) pod vedením skúseného lektora a ájurvédskeho lekára Dr. Pankaja V. Patila z Indie. Seminár bude vedený v  anglickom jazyku s prekladom do českého jazyka indolódom, dlhročným špirantom jógy a lektorom Davidom Dostálom.

Téma workshopu:

 1. Ájurvéda, jóga, tantra (Ayurveda, yoga, tantra)
 2. Sankya filozofia – prejav vedomia (Sankya philosophy – consciousness manifestation)
 3. Tri kvality/guny  – teuguna siddhanta (Three gunas – teuguna Siddhanta)
 4. Päť prvkov  – princípy piatich prvkov (Five elements – panchamabhuta principles)
 5. Tri biologické sily Vata Pitta Kapha ako tri energie v prírode (Three biological humours Vata Pitta Kapha as three energies in nature)
 6. Praktické cvičenia (Practical)

 

Termín a čas:

 • 5. 5. 2018  sobota: 10h – 17h (obed okolo cca 13h)
 • 6. 5. 2018  nedeľa: 10h – 17h (obed okolo cca 13h)

Kapacita: max 30 ľudí

Miesto konania:
PRAKRITI - Yoga Shala Bratislava

Údernícka 11/6083,
851 06 Bratislava  - Areál Matador
www.prakriti.sk
Matador

Registrácie:
Prihlasovanie prebieha cez systém jógovho štúdia Prakriti. A to nasledovne:

Prihlasovať sa môžete priamo v rezervačnom systéme Prakriti na https://prakriti.isportsystem.sk/.
Predtým ako sa prihlásite na seminár, je potrebné aby ste sa do rezervačného systému zaregistrovali. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Prakriti na prakriti@prakriti.sk, alebo priamo na tel. číslo +421 2 2102 5546
 

Cena:
*
280 €/os. (platba vopred prevodom do 3/5/18) Seminár sa platí vopred do troch pracovných dní od rezervácie. Inštrukcie k platbe Vás budú zaslané v email - prehľad rezervácie. Rezervácia sa považuje za platnú až po úhrade poplatku za seminár.
* 300 €os. (platba na mieste v deň semináru. Zákazníci platiaci vopred budú uprednostnení, môže sa Vás stať, že z kapacitných dôvodov nebude dostatok miesta)

Storno Podmienky:
* storno poplatok je vo výške 100% ceny kurzu. Peniaze však NESTRATÍTE, budú Vám pridelené na váš účet stáleho hosťa v Prakriti stúdiu, z ktorého ich môžete čerpať, využiť na vstupy na jogu, bar, workshopy, shop ... Je však nutné dať vopred vedieť vašu neúčasť najmenej týždeň pred začatím workshopu na prakriti@prakriti.sk

Strava:
*
Strava nie je v cene semináru, ale po celú dobu je k dispozícii  bistro v Prakriti, kde budú k predaju rozne pochutiny a nápoje z domácej výroby  a ponuky. jej šjej šikovní nám Peťa, Miško, Janka a Lenka niečo dobrého uvaria a počas obednej prestávky si môžete vybrať z rôznych dobrôt, snackou či dennú obedovú ponuku.  

 

Čo si so sebou priniesť:

 • podložku na sedenie a písacie potreby, pohodlné oblečenie

 

 

LEKTORI:

 

 • About Dr. Pankaj V. Patil.

Dr. Pankaj V. Patil ( B.A.M.S. D.Y.A.D.P.C., D.P.C.A.) – Graduated as a B.A.M.S. from Pune University in 1998, then obtained D.Y.A. ( Diploma of Yoga and Ayurveda ) From Tilak Maharashtra University, Pune  in year 2000.He has started his own Ayurveda clinic and Panchakarma centre in Dahanukar colony, Kothrud, Pune in year 2001. In year 2003, he has opened Ayurvedic clinic and panchakarma centre in Austria, Europe. Since that year, Dr pankaj Patil has been regularly visiting European countries like Austria, Germany, Poland, France, Czech Republic, Slovakia and South Korea for conducting lectures, workshops, seminars  and for giving consultations and panchakarma treatments. From 2003 till 2007,dr. Patil has also worked simultaneously as an assistant Director  for Advance courses in. In year 2007, he established his own Institution in Pune named Global Ayurveda  Academy  .  In this institution various Ayurvedic courses, Panchakarma courses and all types of Panchakarma therapies are continuously given for Indian and western students and patients throughout the year. In Pune, on social level, Dr Patil worked as an Ayurvedic consultant in senior citizen club of Kothrud, Bavdhan, Katraj in  Pune . Ha has also been giving free lectures and conducting Free health camps for needy people in Pune time to time especially for older people as a geriatric care as well writing various articles on health issues in local magazines and newspapers. As he is  now reflecting at his 16 years of medical experience  on both Academic and clinical levels , establishing a school of Ayurveda in Europe  . Its not only a  passion or hobby but it has a deeper purpose, the mission is to propagate not only a high quality Ayurveda , but to educate the western students and people Ayurvedically.

 

 • Dr. Pankajovi V. Patilovi

Dr. Pankaj V. Patil (B.A.M.S. D.Y.A.D.P.C., D.P.C.A.) – V roku 1998 vyštudoval univerzitu v Pune v Indii s titulom  B.A.M.S., potom získal D.Y.A. (Diplom jógy a ájurvédy) na univerzite Tilak Maharashtra v Pune v roku 2000. V roku 2001 založil vlastnú ájurvédsku kliniku  a Panchakarma centrum vo štvrti Dahanukar, Kothrud, Pune. V roku 2003 otvoril ájurvedskú kliniku a centrum panchakarmy v Rakúsku, v Európe. Od tohto roku pravidelne navštevuje európske krajiny, ako je Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Francúzsko, Česká republika, Slovensko a Južná Kórea, prednáša na seminároch, workshopoch, poskytuje konzultácie a panchakarma terapie.  Od roku 2003 do roku 2007 Dr. Patil tiež pracoval súčasne ako asistujúci riaditeľ pre pokročilé kurzy v International academy of Ayurveda, Pune. V roku 2007 založil svoju vlastnú inštitúciu v Pune pod názvom Global Ayurveda Academy. V tejto inštitúcii poskytuje natívnym ako aj zahraničným študentom a pacientom rôzne vzdelávacie kurzy a so svojim tímom poskyuje všetky druhy panchakarma terapií.

 V rámci sociálnych prác, pracoval Dr. Patil ako ájurvédsky konzultant v klube seniorov Kothrud, Bavdhan, Katraj v Pune. Poskytoval bezplatné prednášky a realizoval bezplatné zdravotné tábory pre ľudí v núdzi v Pune, obzvlášť pre starších ľudí  aktiež prispieval svojim ájurvédskym pohľadom písaním  rôznych článkov o zdravotných problémoch v miestnych časopisoch a novinách. Svoje 16-ročné lekárske skúsenosti na akademickej a klinickej úrovni, momentálne zúročuje aj pri zriadení školy ájurvédy  v Európe. Jeho konanie má hlbší účel, ako len vášen alebo koniček pre ájurvédu, jeho poslaním je  šíriť nielen vysoko kvalitnú ájurvédu, ale aj vzdelávať  západných študentov a ľudí správne  ájurvédsky.