Darsana

 
 
 
 
 
 

Ájurvéda je jeden z mála systémov, ktorý ma vedeckú celistvú podstatu, a takisto aj priamu možnosť praktického použitia v každom aspekte denného života. Pretože obsahuje všetky úrovne transformácie od mentálnej, cez emotívnu, po fyzickú až spirituálnu, ma potenciál obohatiť každého v akejkoľvek fáze života. Aj napriek tomu, že je to systém komplexný, je založený na jednoduchých zákonoch vesmíru, ktoré môže pochopiť každý. Ako sa ale ukazuje, mentálne pochopenie a teoretické zvládnutie konceptu ešte neznamená vhodné používanie v praxi. Bez praxe ájurvédy nie je možné zažiť jej blahodárne účinky, lebo prostredníctvom každej voľby si vytvárame svoju životnú skúsenosť.

Tieto dôvody nás inšpirovali a neustále išpirujú k tomu, aby sme Vám v pravidelných intervaloch umožnili sa vzdelávať v oblasti ájurvédy. Poznanie ájurvédy si vyžaduje celoživotné štúdium, jej hĺbka a múdrosť je nevyčerpateľná. V rámci našich možnosti sa Vám snažíme poskytovať príležitosti ako sa spoznať, a naučiť sa lepšie starať o svoje zdravie a spokojnosť prostredníctvom tohto neobyčajného systému védskej múdrosti. Spolupracujeme iba s fundovanými odborníkmi, lektormi a lekármi. Vytváranie priestoru pre vzdelávanie sa v oblasti ájurvédy je jedným z hlavných a dlhodobých cieľov ájurvédskeho centra Darsana.

   

Plánované semináre

...čítaj viac
   

Realizované semináre

r. 2010 - r. 2015

...čítaj viac