Darsana

 
 
 
 
 
 

 

TÉMA SEMINÁRU: Duchovné aspekty ájurvédy

TERMÍN:   11. a 12. jún 2016

LEKTORI: Dr. PANKAJ VASANT PATIL, BAMS (India), asistencia MUDr. MARTINA ZISKOVÁ, D. Ay. (ČR)

OBSAH:
Tento seminár má za cieľ zoznámiť účastníkov s úplne novou témou. Duchovné aspekty sú často súčasťou ájurvédy, dokonca môžeme povedať, že ájurvéda aj napriek tomu, že sa zaoberá najmä fyzickým telom, je vo svojej úplnej podstate duchovná disciplína. Z toho vyplýva aj pohľad na ochorenia ako na nerovnováhu ducha. V ájurvéde existuje kategória ochorení, ktorých príčina sa rodí v duchu. S touto fascinujúcou témou, ktorej pochopenie je potrebné hlavne v súčasnej pretechnizovanej dobe, Vás zoznámime počas tohto semináru.  Popri ájurvédskej psychiatrii sa budeme zaoberať diagnostikou duchovných a duševných ochorení, hlavne ich nápravou, tj. duchovnými a duševnými liekmi. Seminár bude vedený v anglickom jazyku s českým prekladom.
 

CENA: 200,- Eur (Absolventi ŠOT a Klinickej ájurvédy,  Ama pachana semináru – 10% zľava).
 

MIESTO KONANIA:
Miesto konia bude dodatočne oznamené podľa počtu účastníkov semináru.


REGISTRÁCIA:
Osobne: Darsana, ájurvédske centrum, Baštova 7, Bratislava - Staré Mesto
Emailom: centrum@darsana.sk

Po zaslaní prihlášky emailom na adresu centrum@darsana.sk Vám zašleme údaje k platbe. Prihlášky, ako aj úhradu je potrebné realizovať do 15. apríla. 2016. V prípade záujmu, je možné platbu rozdeliť na splátky, ale len na základe individuálnej dohody s organizátorom z  Darsany. V prípade nedostavenia sa na seminár alebo zrušenia účasti 3 dni pred uskutočnením semináru, organizátor si vyhradzuje právo na storno poplatok vo výške 50% z ceny semináru.
 

Kontaktná osoba: Miriam Ábelová, miriam@darsana.sk
Informácie k semináru Vám radi poskytneme telefonicky na tel. čísle 02/3300 4134 (Darsana/Bratislava).