Darsana

 
 
 
 
 
 

ŠKOLA OSOBNEJ TRANSFORMÁCIE CEZ ÁJURVÉDU
(September 2011 – Marec 2012)

LEKTOR: MUDr. MARTINA ZISKOVÁ, D.Ay. (ČR)

TERMÍN: SEPTEMBER 2011 - DECEMBER 2011 (1-3. téma – celkom ŠOT obsahuje 6. tém)

OBSAH:
Téma I. Prakruti, vikruti – 10. a 11. september 2011
Zoznámenie sa zo systémom konštitúcie, zažitie rovnovážných a disharmonizujúcich vplyvov na jednotlivé dóše, charakteristika základných konštitučných typov, návod ako určiť osobnú konštitúciu (čiže aj konštitúciu ostatných). Predstavenie a zažitie nerovnovážnych tendencií, popis a zažitie hlavných nerovnováh.

Téma II. Trávenie, agni a ama– 1. a 2. október 2011
Vysvetlenie kľúčového postavenia, úlohy a funkcie tráviaceho systému podľa ájurvédy, zažitie stavu funkčnosti trávenia ako systému. Agni, ama s praktickým návodom ako zistiť ich stav a zharmonizovať ich funkcie.

Téma III. Varenie, korenie – 5. a 6. november 2011         
Praktikum o tom, ako zmeniť stravovanie a spôsob prípravy potravín pre seba a ostatných. Varenie základných pokrmov, od sladkostí po nápoje, cez hlavné jedlá a polievky. Hlbšia práca s vlastnoťami korenia a jeho použitie pre seba a ostatných.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁR : Ájurvéda, Jóga a Tantra - cesta ku štastiu, zdraviu a oslobodeniu

LEKTOR:  ZORA DOVAL (Kanada) JULIO DE PAZOS PORTAL (Španielsko)

TERMÍNY:
21. október  2011 –
úvodná prednáška
22. - 23. október 2011 – víkendový seminár
29. - 30. október 2011 – víkendový seminár

OBSAH prednášky a seminárov:
Sebarealizácia v tomto  živote. Životné ciele a ich dosiahnutie pomocou techník ájurvédy, jógy a tantry. Človek ako mikrokozmos na pozadí makrokozmu. Integrálny rozvoj človeka – porovnanie metód náboženstva, jógy, tantry, Kabbaly, šamanizmu, drog, umenia atď. Ájurvéda ako komplexný systém prirodzeného liečitelstva. Osem stupňov jógy podľa Patanjaliho (pomalá cesta napredovania). Tantra – komplexný a rýchly systém na dosiahnutie osvietenia a oslobodenia. Úvod do tantrickej meditácie. Kundalini Shakti – vzostup hadej sily ako mechanizmus oslobodenia a blaženosti. Očisťovacie techniky Krija jogy. Stručná anatómia jemnohmotných tiel, čakier a kanálov jemnej energie nádis. 

Dôležitosť sebapoznania, metódy sebapoznávania (sebapozorovanie, sebareflexia, sny).  Zasvätenie do očistných cvičení dynamickeho systému Krija jógy (príprava na vzostup Kundalini). Úvod do tantrickej meditácie - zasvätenie do meditácie Zelenej Tary - Matky Milosrdenstva. Ujasnenie si životných cieľov v tejto inkarnácii a realistické možnosti ich dosiahnutia. Prečo je meditácia najlepšou cestou k osvieteniu a oslobodeniu. Anatómia jemnohmotných tiel, čakier a nádis. Dôležitosť očisty fyzického tela prostredníctvom ájurvédskych techník (pančakarma). Očista éterického tela prostredníctvom techník pránajamy. Očista jemnohmotného tela (duše) šamanskou  metódou "soul retrieval".  Uvedomenie si buddhovskej podstaty seba samého a druhých bytostí - prvý stupeň skutočnej lásky. Optimálny životny štýl pre dosiahnutie pevného zdravia, dlhovekosti a spokojnosti. Reálna možnosť oslobodenia v tomto živote. Oshove meditácie, kundalini a dynamická meditácia.