Darsana

 
 
 
 
 
 

ŠKOLA OSOBNEJ TRANSFORMÁCIE CEZ ÁJURVÉDU (September 2011 – Marec 2012)

LEKTOR: MUDr. MARTINA ZISKOVÁ, D.Ay.  (ČR)

TERMÍN: JANUÁR 2012 - MAREC 2012 ( pokračovanie z r. 2011: 4-6. téma – celkom SOT obsahuje 6. tém)

OBSAH:
Téma IV. Psychológia, emócie – 28. a 29. január 2012     
Vysvetlenie a zažitie psychologickej konštitúcie, jej rovnovážnych a neharmonických tendencií. Práca s mysľou, myšlienkou a emóciami zo zameraním na pochopenie podstaty toho, ako zmeniť či odstrániť naučené mentálne vzorce, ktoré nie su v súlade s našou autentickou podstatou.

Téma V. Nervová sústava a stres – 25. a 26. február 2012
Predstavenie a zažitie jedinečného konceptu nervovej sústavy podľa ájurvédy. Praktikum, ako určiť a odstrániť preťaženú alebo neharmonicky fungujúcu nervovú sústavu, ktorou sme do určitej miery postihnutí všetci.

Téma VI. Ájurvédská jóga – 24. a 25. marec 2012
Predstavenie a zažitie ájurvédskeho chápania osemdielneho systému aštanga jógy. Praktikum, ako pristúpiť k a použiť  každý z ôsmich stupňov k dosiahnutiu harmonického stavu tela a mysle. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁR: TANTRA, CESTA OSLOBODENIA - Úvod do tantrickej sadhány pre moderného človeka.

LEKTOR:  ZORA DOVAL (Kanada)

TERMÍNY:
11. - 12. február 2012
– víkendový seminár
18. - 19. február 2012 – víkendový seminár

OBSAH seminárov:
Očistné, energetické, liečebné techniky a techniky na zlepšenie vzťahov, komunikácie ako aj na prehĺbenie osobnej  duchovnej praxe. Čistenie čakier zvukom a kyvadlom. Čistenie predmetov a priestoru šamanistickou technikou.   Kryia jóga, Hatha jóga, cvičenia Chi kung na zlepšenie metabolizmu, trávenia a funkcie mozgu. Meditačné a praktické cvičenia. Oshove meditácie,  kabalistické meditácia Shalom,  tantrické meditácie Ganesh, Shiva, Zelená Tara - matka súcitu a milosrdenstva a Červená Tara - matka prosperity a blahobytu. Liečebná technika  Chandi Nyasas – veľmi vzácna praktika na liečenie a posilnenie sexuálnych orgánov, ktorá ma veľmi omladzujúce a liečivé účinky. Výborné výsledky pri rakovine ženských orgánov a prostaty. Vhodná pre obe pohlavia.  Zasvätenie do meditácie na Kwan Yin - milosrdnú matku sveta,  veľmi silná a účinná meditácia prinášajúca energiu lásky, súcitu a milosrdenstva do srdca.  Liečenie Božským svetlom.  Obrad Svätého krstu - starobylá kabalistická a kresťanská metóda očisťovania a posvätenia nášho zámeru na duchovnej ceste. Kresťanská modlitba "Otčenáš", obrad s chlebom a vínom. Oltár - dôležitá pomôcka sadhány, jeho vytvorenie a udržiavanie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁR: POLARITA MUŽSKEJ A ŽENSKEJ ENERGIE - pohľad ájurvédy a jógy 

LEKTOR: MUDr. MARTINA ZISKOVÁ, D.Ay.  (ČR)

TERMÍN: 26. – 27. máj 2012 - víkendový seminár

OBSAH:
Praktický seminár zameraný na hlbšie spoznanie ako funguje jemná energia, emócie a myseľ. Polarita mužskej a ženskej energie je základný vzťah, na ktorom funguje vesmír, naše telo, ale aj vzťahy medzi ľuďmi a partnermi. Počas semináru budeme pracovať s védskymi konceptmi a ihneď ich uvádzať do praxe. Cieľom je si lepšie uvedomiť, ako definujeme tieto sily, ako nás ovplyvňujú, a ako s nimi môžeme pracovať tak, aby sme došli k hlbšiemu pochopeniu a celistvejšiemu prístupu k životu a sami k sebe. Budeme pracovať s telom, tvorivosťou a mysľou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLA KLINICKEJ ÁJURVÉDY (September 2012 – Marec 2013)

LEKTOR: MUDr. MARTINA ZISKOVÁ, D.Ay. (ČR)

TERMÍN: SEPTEMBER 2012 - DECEMBER 2012 (1-3. téma – celkom KA obsahuje 6. tém)

OBSAH:
Téma I. - Ájurvédská anatómia a fyziológia, implikácia pre terapiu, 15. a 16. september 2012
Ájurvédská anatómia a fyziológia je veľmi detailný systém z pohľadu na ľudské telo, mimoriadne odlišný od pohľadu západnej medicíny. Počas tohoto víkendu sa budeme zaoberať štruktúrou siedmych tkanív  (dhát), ďalej trinástimi kanálmi (šrotasov) a ich funkciami. Poruchy v nich môžu vznikať buď z nadbytočnej prítomnosti dóši – doša vruddhi, nedostatočnej prítomosti dóši – doša kšaja a narušenej funkcie dóši a tkanív – doša a dhatu dušthi.  Využívame dva rozdielne prístupy: šámana a šodhana alebo podpora a budovanie žiadúceho a odstraňovanie a čistenie nežiadúceho z tela von.

Téma II. - Hlavné diagnostické techniky a terapeutické prístupy, 6. a 7. október 2012
Ájurvédska diagnostika spolieha na tri základné metódy vyšetrenia: prašna – kladenie otázok, daršana – pozorovanie a sparšana – vyšetrenie dotykom. Do poslednej skupiny patrí aj  známa technika pulzovej diagnostiky, s jej  základom budú účastníci zoznámeni.   Ájurvéda používa k diagnostike veľa techník, napríklad aj to, ako  človek opotrebúva svoju obuv. Okrem základnej  triparikšy, trojice diagnostických metód, uvedieme ešte  príklady z rozšírenejšej aštavidja parikšy, ôsmich diagnostických metód. Podrobnejšie sa budeme zaoberať diagnostikou  nechtov a jazyka. Do  podrobnejších detailov preberieme aj konkrétne prístupy dvoch  základných terapeutických smerov, vrátane rásajány, t.j. omladzovacích prostriedkov  v rámci šámany a pančakarma očistného komplexu, v rámci šodhany.

Téma III. -  Vybrané poruchy anna a prana vaha šrotasov / Ochorenia tráviaceho a respiračného traktu/, 24. a 25. november 2012
Ájurvéda má veľmi zaujímavý pohľad na ochorenia týchto dvoch systémov. Ich centrálnym bodom je dobre fungujúci agni, tráviaci alebo metabolický oheň. Pri jeho narušenej funkcii sa tvoria nečistoty, alebo áma, ktoré sú podkladom mnohých ochorení, vrátane alergií. Dýchacie ochorenia majú často priamu súvislosť s trávením, pretože nečistoty z trávenia sa prelievajú do susedne uloženého dýchacieho systému. Z tohto dôvodu existujú spoločné liečebné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁR: ÁJURVÉDA – NEPREKONATEĽNÁ PREVENTÍVNA MEDICÍNA

LEKTOR: DANIELA JURIČIĆ, BSC., MSC. (SR/HR)

TERMÍN:
16. november 2012 – úvodná prednáška
17. - 18. november 2012 – víkendový seminár

OBSAH:
Základy ájurvédskej teórie, anatómie a fyziológie, ako rozpoznať svoju jedinečnú psychologicko-fyziologickú konštitúciu. Prečo trávenie zohráva takú dôležitú úlohu v kvalite nášho zdravia, ako jedlo ovplyvňuje naše telo, myseľ a emócie rozoznať „ámu“ - toxíny v tele, a ako sa od nich očistiť pomocou jednoduchej domácej detoxifikácie. Ájurvédsky denný a režim pre jednotlivé ročné obdobia ako hlavné nástroje prevencie.