Darsana

 
 
 
 
 
 

ŠKOLA KLINICKEJ ÁJURVÉDY (September 2012 – Marec 2013) - pokračovanie

LEKTOR: MUDr. MARTINA ZISKOVÁ, D. Ay.  (ČR)

TERMÍN:  JANUÁR 2013 – MAREC 2013 (4-6. téma – celkom KA obsahuje 6. tém)

OBSAH:

Téma IV. - Vybrané poruchy rasa a rakta vaha šrotasov / Ochorenia krvi, orgánov krvi, imunity a metabolické ochorenia/, 26. a 27. január 2013            

Ako sa ájurvéda pozerá na ochorenia týchto systémov. Účastníci uvidia spojitosť napríklad medzi funkciou pečene, čistotou krvi a kožných ochorení. Ďalej spomenieme podrobnejšie niektoré ochorenia, ktoré majú jemnú metabolickú podstatu, ako je funkcia imunitného systému a s ňou spojené žľazy vnútorneho vylučovania. Keďže ide o rozsiahlu oblast porúch, bude uvedených niekoľko príkladov bežných ochorení, ktoré ilustrujú rozdielnosť pohľadov modernej a ájurvédskej medicíny.

Téma V. -  Vybrané poruchy mamsa, meda a asthi šrotasov / Ochorenia muskuloskelatárne, ochorenia kĺbov, kostné a tukové tkanivá/16. a 17. február 2013                     

Počas víkendu sa budeme zaoberať častými a konkrétnymi ochoreniami  ako je svalová bolesť a bolesť kĺbov, osteoporóza a nad- či podváha. Účastníci budú mať možnosť hlboko oceniť známu pravdu: ájurvéda nelieči ochorenia,  ale ľudí. Pre totožné ochorenia môžu existovať rozdielne príčiny a to, že tá istá choroba postihne rozdielne konštitúcie, tiež znamená rozdielny prístup k terapii.

Téma VI. - Vybrané poruchy majja, šukra a arthava a mano vaha šrotasov /Ochorenia nervových a rozmnožovacích tkanív a mentálne poruchy, 23. a 24. marec 2013          
Posledný víkend bude možno najzaujímavejší. Poruchy jemne energetických tkanív najbližsie vyjadrujú prepojenie ducha a tela, mysli a tela, pohľad, na ktorom je založená ájurvéda a jóga. Hlavne prístup a pochopenie mentálnych ochorení považujú za mimoriadne zaujímavý. Uvedieme niekoľko bežných porúch menštruácie, infertility u žien aj u mužov, ako váta a madža tkanivo spolu súvisia a ich nerovnováha môže vyústiť až v mentálne ochorenia typu depresie, schizofrenia, obsesia, a ako k nim ájurvéda pristupuje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁR:  SAMOLIEČENIE POMOCOU ÁJURVÉDY

LEKTOR: Daniela JURIČIĆ, BSC., MSC. (SR/HR)

TERMÍN:
8. november 2013 – úvodná prednáška
9 – 10. november 2013 – víkendový seminár

OBSAH:
Koreniny z našej kuchyne - ich liečivé účinky na naše telo a ako ich používať. Domáce receptúry na podporu liečenia bežných chorôb. Hlavné aspekty zdravého životného štýlu. Ako používať niektoré marmové body pre harmonizáciu tela, mysle a duše. Jógové ásany a pranajáma pre jednotlivé dóše.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDITAČNÉ SÚSTREDENIE: TANTRA, odveká cesta k štastiu, zdraviu a slobode

LEKTOR: ZORA DOVAL (Kanada)

TERMÍN: 21 .- 25. november 2013, Jeseníky

OBSAH:
Iniciácia do sadhány Medicine Buddha (liečitelský budha) - vysoko efektívna vadžrajanova technika, ktorou možno liečiť seba samých , ale aj iných ľudí aj na diaľku. Krija jóga - 2 stupeň. Chi kung Budhu prvotného priestoru - veľmi vzácna forma chi kungového cvičenia, ktorá sa praktizuje pred meditáciou, pomocou ktorého sa môžeme dostať okamžite do stavu Rigpy, našej prvej podstaty. Chod - 1. stupeň alebo shadána Bieleho Mahakalu - tibetské techniky na transformáciu negatívnych emócií a tzv. duchovných jedov. Sadhána Kamala - veľmi krásna technika napomáhajúca vzostupu kundaliny, zdraviu, kráse, prosperite - technika hinduistickej tantry. Art terapia a Yantra - duchovný autoportrét na lepšie sebaspoznanie a vytvorenie vlastnej yantry. Denná vegetariánska strava podľa ájurvédy. Superfoods.