Darsana

 
 
 
 
 
 

Praktický úvod do ájurvédy

Vasant Lad, B.A.M.S., M.A.Sc.

Mnoho učencov považuje ájurvédu za najstaršiu vedu o liečení. Sanskrtské slovo ájurvéda znamená „veda o živote“. Ájurvédska múdrosť pochádza z Indie, je staršia ako päťtisíc rokov a často sa nazýva „matkou všetkých medicín“. Pochádza zo starovekej védskej kultúry a tisíce rokov ju ústne odovzdávali majstri svojim žiakom. Pred niekoľkými tisícmi rokov vznikli písomné diela o ájurvéde, mnoho znalostí však zostáva nedostupných. Princípy mnohých holistických liečiteľských systémov, s ktorými sa dnes stretávame na Západe, majú svoj pôvod práve v ájurvéde (napr. homeopatia a polaritná terapia).

Stratégia: Vaša konštitúcia a vnútorná rovnováha

Ájurvéda kladie veľký dôraz na prevenciu a vedie človeka k zdraviu tak, aby venoval pozornosť celkovej životnej rovnováhe, správnemu mysleniu, výžive, životnému štýlu a používaniu bylín. Znalosti z ájurvédy nás učia ako dosiahnuť rovnováhu tela, mysle a vedomia v súlade s individuálnou konštitúciou a aké zmeny v životnom štýle zaviesť, aby sme túto rovnováhu dosiahli a dlhodobo si ju udržali.

Rovnako ako odtlačky prstov má každý človek jedinečný energetický vzorec – individuálne spojenie fyzických, duševných a emočných vlastností, ktoré vytvárajú jeho osobnú konštitúciu. Konštitúcia vzniká pri počatí vplyvom množstva faktorov a zostáva rovnaká po celý život.

Počas života sme vystavení množstvu vnútorných a vonkajších vplyvov, ktoré narušujú pôvodnú rovnováhu a môžu zmeniť našu konštitúciu. Medzi emočné a fyzické stresy patrí napríklad emočný stav, výživa a voľba potravín, ročné obdobie a počasie, fyzické zranenie, pracovné a rodinné vzťahy. Pokiaľ týmto faktorom rozumieme, môžeme prijať opatrenia, ktoré neutralizujú alebo minimalizujú ich účinok alebo odstránia príčiny nerovnováhy a pomôžu nám obnoviť pôvodnú konštitúciu. Rovnováha predstavuje prirodzený poriadok, nerovnováha neporiadok (chaos). Zdravie je poriadok, choroba jeho narušenie. Vnútri tela sa neustále stretáva poriadok s neporiadkom. Pokiaľ pochopíme podstatu a štruktúru chaosu, môžeme opäť nastoliť poriadok.

Rovnováha troch základných energií tela

Ájurvéda rozlišuje tri základné typy energie alebo funkčné princípy, ktoré sú prítomné v každom a vo všetkom. Keďže nemajú jazykový ekvivalent, označujeme ich pôvodnými sanskrtskými výrazmi váta, pitta a kapha. Tieto princípy je možné pozorovať aj v základnom biologickom fungovaní tela.

Na to, aby sa tekutiny a živiny potrebné pre fungovanie tela dostali do buniek, potrebujú energiu. Energia je potrebná aj na spracovanie (metabolizmus) živín v bunkách, ich premazanie a zachovanie bunkovej štruktúry. Váta je energia pohybu, pitta je energia trávenia alebo metabilizmu a kapha predstavuje energiu premazávania a štruktúry. Všetci ľudia si v sebe nesú vlastnosti váty, pitty a kaphy, ale jedna z nich zvyčajne prevažuje, ďalšia ju dopĺňa a tretia je spravidla najmenej výrazná. Za príčinu ochorenia sa v ájurvéde považuje nedostatočná funkcia buniek z dôvodu nadbytku alebo nedostatku váty, pitty alebo kaphy. Choroba vzniká aj v dôsledku nahromadenia toxínov.

Podľa ájurvédy sa rovnováha udržuje spoločnou činnosťou tela, mysle a vedomia. Tieto tri časti sa považujú za rôzne stránky jednej celistvej bytosti. Ak sa chceme naučiť ako dosiahnuť rovnováhu tela, mysle a vedomia, musíme vedieť, ako spolu pracujú váta, pitta a kapha. Ájurvédska filozofia považuje celý vesmír za hru energií piatich základných prvkov – éteru (priestoru), vzduchu, ohňa, vody a zeme. Váta, pitta a kapha sú kombináciami a permutáciami týchto piatich prvkov, ktoré sa spoločne prejavujú ako určité vzorce prítomné v celom stvorení. Vo fyzickom tele sa váta prejavuje ako jemná energia pohybu, pitta ako energia trávenia a metabolizmu a kapha ako energia vytvárajúca telesnú štruktúru.

VÁTA je jemná energia pohybu

 • skladá sa z prvkov éter a vzduch. Riadi dych, žmurkanie, pohyb svalov a tkanív, srdcový tep a všetky pohyby cytoplazmy a bunkových membrán. Ak je váta v rovnováhe, podporuje kreativitu a flexibilitu. V nerovnováhe je váta príčinou strachu a úzkosti.

PITTA sa prejavuje ako metabolický systém tela

 • tvoria ju prvky ohňa a vody. Ovláda trávenie, vstrebávanie, asimiláciu, výživu, metabolizmus a telesnú teplotu. Vyrovnaná pitta podporuje chápanie a inteligenciu. Nevyrovnaná pitta spôsobuje hnev, nenávisť a žiarlivosť.

KAPHA je energia, ktorá formuje telesné štruktúry

 • kosti, svaly, šľachy – a dodáva „lepivo“, ktoré drží bunky pohromade. Tvoria ju prvky zeme a vody. Kapha je zdrojom tekutín pre všetky časti tela a sústavy. Premazáva kĺby, hydratuje pokožku a udržuje imunitu. V stave rovnováhy sa kapha prejavuje láskou, pokojom a zmierlivosťou. Pri nerovnováhe spôsobuje pripútanosť, chamtivosť a závisť.

V živote sa stretávame s množstvom úloh a príležitostí. Je veľa vecí, nad ktorými nemáme kontrolu, o iných, ako je výživa a životný štýl, však rozhodujeme sami. Pre rovnováhu a dobré zdravie je dôležité venovať týmto rozhodnutiam pozornosť. Vhodná výživa a životný štýl pre individuálnu konštitúciu posilňujú telo, myseľ a vedomie.

Ájurvéda ako komplementárny liečebný systém

Je dôležité pochopiť, ako sa ájurvéda líši od západnej alopatickej medicíny. Západná lekárska veda sa väčšinou zameriava na symptomatológiu a choroby a na odstránenie patogénov alebo chorých tkanív používa najmä farmaceutiká a chirurgiu. Tento prístup zachránil veľa životov. Ájurvéda v skutočnosti tiež zahŕňa chirurgiu. Vedľajším účinkom farmaceutík však je, že ich toxické látky oslabujú telo. Ájurvéda sa nezameriava na chorobu. Skôr tvrdí, že všetok život je potrebné podporiť rovnovážnou energiou. Pri minimálnom strese a vyrovnanom plynutí energie si prirodzené obranné systémy tela zachovávajú svoju silu a dokážu človeka účinnejšie chrániť pred ochorením.

Musíme zdôrazniť, že ájurvéda nie je náhradou západnej alopatickej medicíny. Veľa ochorení a akútnych stavov sa dá najlepšie riešiť pomocou liekov alebo chirurgickým zákrokom. Ájurvédu je možné používať v spojení so západnou lekárskou vedou na posilnenie celkovej odolnosti človeka a na minimalizáciu rizika ochorenia alebo fyzickú rekonvalescenciu po užívaní farmaceutík alebo po operácii.

Všetci sme sa niekedy cítili zle a nevyrovnane. Niekedy sa obrátime na lekára, ktorý nám povie, že nám vlastne nič nie je. V skutočnosti sa v takejto situácii nerovnováha, ktorú cítime, zatiaľ neprejavila ako diagnostikovaná choroba. Napriek tomu je náš stav dostatočne vážny na to, aby nám spôsoboval nepohodlie a nepríjemné pocity. Môžeme presvedčiť sami seba, že to je len výplod našej fantázie. Alebo môžeme začať hľadať alternatívne cesty, ako vlastnými silami dosiahnuť rovnováhu tela, mysle a vedomia.

Vyhodnotenie a liečba nerovnováhy

Ájurvéda ponúka rôzne techniky, ako určiť momentálny zdravotný stav. Ájurvédsky poradca starostlivo vyhodnotí kľúčové znaky a symptómy ochorenia, predovšetkým vzhľadom na pôvod a príčinu nerovnováhy. Zváži tiež do akej miery sa pre klienta hodia rôzne spôsoby liečby. Diagnózu stanoví na základe priameho kladenia otázok, pozorovania, fyzickej prehliadky a tiež logického úsudku. Medzi základné techniky konzultácie patrí čítanie pulzu, skúmanie jazyka, očí a fyzického vzhľadu, či počúvanie tónu hlasu klienta.

Vhodné paliatívne a očistné opatrenia je možné využiť na odstránenie nerovnováhy a ponúknuť postupy, ako odstrániť alebo zvládnuť jej príčiny. Odporúčania môžu zahŕňať zmeny životného štýlu, dodržovanie stravy a využitie bylín. V niektorých prípadoch tiež absolvovanie očistného programu, tzv. paňčakarmy, ktorá pomôže odstrániť nahromadené toxíny, aby telo malo lepší úžitok z nasadenej liečby.

Ájurvéda sa zaoberá všetkými aspektmi života – telom, mysľou a dušou. Uznáva jedinečnosť každého človeka i to, že každý odlišne reaguje na mnoho aspektov života a má iné silné a slabé stránky. Na základe porozumenia, skúseností a preniknutia do podstaty predkladá ájurvéda bohaté vedomosti a informácie o vzťahu medzi príčinami a ich dôsledkami, bezprostrednými a sprvu sotva badateľnými, u každého jednotlivého človeka.

 

Váta – energia pohybu

Všeobecný opis

Váta je esenciou pohybu všetkých telesných pochodov a je nenahraditeľná pre zdravie. Váta sa v počas roka najviac prejavuje na jeseň a pri prechode jednotlivých ročných období, kedy je najdôležitejšie venovať zvýšenú pozornosť výžive a životnému štýlu. Veľmi dôležité je stabilizovať tento pohyb. Pre človeka typu váta je užitočný pravidelný režim, ktorý pomáha uzemňovať rozhýbanú energiu.

Človek typu váta rýchlo myslí, je flexibilný a tvorivý. Rýchlo chápe, ale rovnako rýchlo zabúda. Váty sú ostražité, roztržité a veľmi aktívne. Rýchlo chodia, hovoria a myslia, ale ľahko sa unavia. Spravidla majú slabšiu vôľu, sebadôveru, odvahu a výkyvy zvládajú horšie ako ostatné typy. Cítia sa vrtkavo a málo uzemnené. Nerovnováha sa u váty prejavuje pocitmi strachu, nervozitou a úzkosťou. V externom svete človek typu váta ľahko zarobí peniaze a rýchlo ich minie. Plánovanie nie je jeho silnou stránkou, a preto sa môže dostať do ekonomických problémov.

Chuť k jedlu a trávenie sú u váty premenlivé. Priťahuje ju jedlo zvieravej chuti ako šaláty a surová zelenina, ale pre jej konštitúciu sú vhodné teplé, varené jedlá a sladká, kyslá a slaná chuť. Zvyčajne produkujú malé množstvo moču a stolice, ktorá je často tvrdá, vo forme menších bobkov.

Sídlom váty je hrubé črevo a tiež mozog, uši, kosti, kĺby, koža a stehná. Ľudia typu váta ľahko podliehajú chorobám, ktoré súvisia s prvkom vzduchu, ako rozdutie pľúc, zápal pľúc a artritída. Medzi ďalšie problémy váty patrí nadúvanie, tiky, šklbanie a trhanie, bolesť kĺbov, suchá pokožka a vlasy, nervové poruchy, zápcha a duševný zmätok. Váta sa vekom v tele prejavuje ako vysychanie a vráskavenie kože.

Keďže medzi základné vlastnosti váty patrí suchosť, ľahkosť, studenosť, drsnosť, jemnosť, pohyblivosť a čírosť, nadmiera ktorejkoľvek z nich môže zapríčiniť nerovnováhu. Časté cestovanie, najmä lietadlom, hluk, trvalá stimulácia, drogy, cukor alebo alkohol narušujú vátu, rovnako ako vystavenie chladu, studené nápoje a jedlá. Podobne ako vietor majú aj váty problém sa uzemniť. Dodržovanie pravidelného režimu síce spôsobuje ľuďom tohto typu problémy, je však pre nich úplné nevyhnutné, pretože len tak je možné vátu znížiť a udržať pod kontrolou. Váty by mali chodiť spať najneskôr o 22.00, pretože potrebujú viac odpočinku ako ostatné typy. Ľudia so zvýšenou vátou rýchlo a dobre reagujú na teplo, vlhkosť, mierne olejnaté a ťažšie jedlá. Pomáhajú tiež parné kúpele, zvlhčovače vzduchu a vlhkosť všeobecne. Odporúča sa každodenná olejová masáž pred sprchovaním alebo kúpeľom.

Vhodná výživa

Na zníženie váty sa všeobecne hodí teplé, dobre prevarená a mastné jedlo. Jesť trikrát až štyrikrát denne a váta môže mať i desiatu za predpokladu, že dodrží dvojhodinový odstup medzi jednotlivými jedlami. Pre vátu je dôležité jesť pravidelne. Pre ľudí tohto typu sa dobre hodia pokrmy „z jedného hrnca“ ako polievky alebo dusené mäso so zeleninou. Pri príprave jedla môžu použiť viac oleja ako ostatné dóše a udržia si dobré trávenie, pokiaľ obmedzia príjem surovej stravy.

Pre vátu je vhodný dobre uvarený ovos a ryža, pretože ak sú pripravené vo veľkom množstve vody a s maslom alebo ghí, tak nevysušujú. Najlepšia je pre ne varená zelenina, i keď občasný šalát s dobrým olejovým alebo krémovým dresingom neuškodí. Ľuľkovitým plodinám – rajčinám, zemiakom, baklažánu a paprike, spolu so špenátom je treba sa vyhýbať, pokiaľ má váta tuhé, boľavé kĺby a svaly. Váta môže jesť sladké, zrelé a šťavnaté ovocie. Naopak pre ňu nie sú vhodné plody zvieravej chuti ako brusnice, granátové jablká, surové jablká a sušené ovocie. Ovocie by mala konzumovať samostatne a na prázdny žalúdok.

Ľudia typu váta môžu svoju potrebu bielkovín uspokojiť rozumnou mierou mliečnych produktov, ale tiež vajíčkami, kuracím a morčacím mäsom, čerstvými rybami a zverinou, pokiaľ mäso chcú jesť. Strukoviny zaťažujú trávenie, a preto by sa pri znižovaní váty mali používať len v obmedzenom množstve. Najlepšie sú lúpané a polené strukoviny, a treba ich vopred namočiť. Narušeniu váty tiež predídete, keď strukoviny uvaríte s trochou oleja a korením, napríklad kurkumou, rímskou rascou, koriandrom, zázvorom, cesnakom a asafoetidou.

Pre vátu sú prospešné všetky orechy a semienka, najlepšie vo forme nátierok alebo rastlinného mlieka. Desať mandlí, namočených cez noc vo vode a potom zbavených šupky, vátu ráno príjemne uspokojí. Vátu zahreje sezamový olej, ale vhodné sú pre ňu i všetky ostatné druhy olejov. Váta môže všetky mliečne výrobky, pričom tvrdý syr by mala konzumovať v menšej miere. Zvláda dobre všetko korenie, ale nemala by ho nadužívať. Váty si môžu počas jedla alebo po ňom dať pohár červeného vína riedeného vodou. Keďže váta má sklon k závislostiam, mala by sa vyhýbať cukru, kofeínu a tabaku. Pre vátu môže byť opojné už samotné prežívanie intenzity, preto by mala vyhľadávať relaxáciu a meditáciu.

Všeobecné pokyny pre rovnováhu váty:

 • zostať v teple
 • zostať v pokoji
 • vyhýbať sa studenému, mrazenému a surovému jedlu
 • vyhýbať sa veľkej zime
 • jesť teplé jedlá a zahrievajúce korenie
 • dodržovať pravidelný režim
 • veľa odpočívať

 

Pitta – energia trávenia a metabolizmu

Všeobecný opis

Pitta má mnoho vlastností ohňa. Oheň je horúci, prenikavý, ostrý a vzrušivý. Podobne ľudia typu pitta majú teplé telá, prenikavé nápady a brilantnú inteligenciu. Nerovnováha sa prejavuje ako rozrušenosť a popudlivosť. Pitta má stredne vysokú postavu s kožou červenkastého alebo medeného nádychu. Objavujú sa u nich tiež materské znamienka a pehy. Pokožka je na dotyk teplá a menej vráskavá ako u váty. Majú hodvábne vlasy a u pitty často dochádza k predčasnému šediveniu alebo vypadávaniu vlasov. Oči sú stredne veľké a spojivka vlhká. Nos špicatý a špička býva červenkastá.

Ľudia s prevahou pitty majú silný metabolizmus, dobré trávenie a veľkú chuť do jedla. Radi konzumujú veľa jedla a tekutín, a preferujú ostré korenia a chladené nápoje. Pre ich konštitúciu je však vhodná sladká, horká a zvieravá chuť. Spánok pitty je hlboký a stredne dlhý. Tvorí veľké množstvo moču a stolice, ktorá je väčšinou žlto zafarbená, mäkká a objemná. Ľahko sa potí, má teplé ruky a nohy. Pitta horšie znáša slnečné svetlo, teplo a ťažkú fyzickú prácu.

Duševne sú pitty bystré a inteligentné a veľmi dobre chápu. V nerovnováhe sa však ľahko rozrušia, sú agresívne a majú tendenciu k nenávisti, hnevu a žiarlivosti. V externom svete človek typu pitta rád zastáva vedúce postavenie, rozhoduje a usiluje o materiálny blahobyt. Pitty radi vystavujú na obdiv svoje bohatstvo a majetok. Ľudia typu pitta ľahko podliehajú chorobám, ktoré súvisia s prvkom ohňa, ako horúčky, zápalové ochorenia a žltačka. Medzi najčastejšie príznaky patria kožné vyrážky, pálenie, vredy, horúčka, zápaly alebo podráždenia, napríklad zápal spojiviek, zápal hrubého čreva alebo bolesti hrdla.

Atribúty pitty sú olejnatosť, teplo, ľahkosť, pohyblivosť, šírenie a tekutosť, a preto prítomnosť týchto kvalít môže pittu zvyšovať. Leto je obdobím tepla, obdobím pitty. V tejto dobe sa bežne objavuje spálenie od slnka, škumpa jedovatá, potničky, a podráždenosť. Takáto nerovnováha pitty zvyčajne odznie s príchodom chladnejšieho počasia. Výživa a životný štýl majú byť vo svojom účinku chladivé – ochladzujúce jedlá, vyradenie čili a zahrievacieho korenia a chladné podnebie. Ľudia typu pitta by mali cvičiť v najchladnejšej dobe dňa.

Vhodná výživa

Všeobecne by sa pitta mala vyhýbať kyslým, slaným a ostrým jedlám. Najvhodnejšia je vegetariánska strava s minimom mäsa, vajec, alkoholu a soli. Na upokojenie prirodzenej agresivity a popudlivosti sa hodia sladké, chladivé a horké potraviny a chute.

Medzi obilniny vhodné pre pittu patrí jačmeň, ryža, ovos a pšenica, spolu so zeleninou, ktorá by mala tvoriť prevažnú časť ich výživy. Je treba sa vyhýbať rajčinám, reďkovkám, čili papričkám, cesnaku a surovej cibuli, pretože akákoľvek kyslejšia alebo pálivejšia zelenina zhorší stav pitty. Väčšina ostatných druhov zeleniny ju však upokojí. Biela reďkovka dobre slúži na prečistenie pečene, keď je pitta v rovnováhe, ale inak by mala byť z jedálnička vyradená. Na jar a v lete sa pre pittu hodia šaláty a surová zelenina a sladké ovocie. Kyslému ovociu by sa mala pitta vyhýbať s výnimkou limetiek v obmedzenom množstve.

Živočíšne produkty, najmä morské plody a vajcia, by mala pitta užívať s mierou. Vhodné druhy mäsa sú kuracie, morčacie, králičie a zverina. Všetky strukoviny v malom množstve pôsobia na pittu priaznivo, okrem červenej a žltej šošovice. Najvhodnejšie sú čierna šošovica, cícer a fazuľky mungo.

Väčšina orechov a semienok má vysoký obsah oleja, a preto pittu prehrieva. Chladivý je iba kokos a občas si pitta môže dať slnečnicové a tekvicové semienka. Dobre zvláda malé množstvo kokosového, olivového a slnečnicového oleja.

Vhodné sú sladké mliečne výrobky, vrátane mlieka, nesoleného masla, ghí a mäkkých, nesolených syrov. Jogurt sa dá jesť, ak je zmiešaný s korením, trochou prírodného sladidla a vody. Ľudia typu pitta znášajú prírodné sladidlá lepšie ako ostatné dve dóše, pretože sladká chuť upokojuje pittu. Musia sa však vyhýbať príliš pálivému, ostrému koreniu a používať predovšetkým kardamóm, škoricu, koriander, fenykel a kurkumu, s malým množstvom rímskej rasce a čierneho korenia.

Kávu, alkohol a tabak je nutné úplne vyradiť, i keď občasné pivo môže pitte priniesť uvoľnenie. Čierny čaj piť príležitostne, spolu s trochou mlieka a štipkou kardamómu.

Všeobecné pokyny pre rovnováhu pitty:

 • vyhýbať sa príliš veľkému teplu
 • vyhýbať sa väčšiemu množstvu oleja
 • vyhýbať sa pare
 • obmedziť konzumáciu soli
 • jesť ochladzujúce a nekorenené jedlá
 • cvičiť počas najchladnejšej časti dňa

 

Kapha – energia premazávania

Všeobecný opis

Ľudia typu kapha disponujú silou, vytrvalosťou a húževnatosťou. V rovnováhe sú príjemní, roztomilí, láskyplní a väčšinou vyrovnaní a uzemnení. Majú mastnú a hladkú pleť. Kaphy zvyčajne ľahko priberajú a majú pomalý metabolizmus. Cvičeniu sa radšej vyhnú. Majú hrubú kožu a dobre vyvinuté telo a svaly. Oči majú veľké, príťažlivý pohľad s hustými a dlhými riasami a obočím. Ľudia typu kaha vylučujú pomaly a stolicu majú mäkkú, svetlú a mastnú. Mierna sa potia. Spia hlboko a dlho. Kaphy priťahuje sladké, slané a mastné jedlo, ale pre ich konštitúciu je najvhodnejšia horká, zvieravá a štipľavá chuť.

Z psychologického hľadiska sú to ľudia pokojní, tolerantní, a zhovievaví. Môžu sa však tiež dostať do stavu letargie. Niekedy im síce dlhšie trvá, kým niečo pochopia, ale majú výbornú dlhodobú pamäť. V nerovnováhe môže mať kapha pocity chamtivosti, závisti, lipnutia a majetníctva. V externom svete je kapha dobre uzemnená, stabilita a pripútanosť k veciam jej pomáhajú zarábať a udržať si peniaze.

S väčšou pravdepodobnosťou sa u ľudí tohto typu objavia choroby súvisiace s prvkom vody, ako je chrípka, upchatie dutín a ďalšie choroby súvisiace s hlienom. Bežné sú tiež lenivosť, nadváha, cukrovka, zadržovanie vody a bolesti hlavy. Kapha sa zvyšuje pri splne, pretože v tej dobe dochádza k zadržovaniu vody. K najväčšiemu nahromadeniu kaphy dochádza v zime a v tej dobe je nanajvýš dôležité dodržiavať zásady výživy a životného štýlu, ktoré túto dóšu vyrovnávajú.

Vhodná výživa

Dôležité chute pre kaphu sú horká, zvieravá a ostrá. Kaphy potrebujú potraviny, ktoré osviežia myseľ, ale obmedzia celkový objem prijímanej potravy. Mali by sa vyhýbať mliečnym produktom a tukom všetkého druhu, najmä vyprážanému a mastnému jedlu a mäsu.

Ľudia s prevahou kaphy potrebujú menej obilnín ako pitta a váta, pričom optimálne sú pre nich pohánka a proso (sú viac zahrievajúce) a potom jačmeň, ryža a kukurica. Najvhodnejšou úpravou týchto obilnín je praženie alebo suchá úprava. Kapha môže všetku zeleninu s dôrazom na šaláty a plody rastúce nad zemou na úkor koreňovej zeleniny, a mala by sa vyhýbať sladkej, kyslej a vodnatej zelenine. Kapha všeobecne dobre spracuje surovú zeleninu, i keď plodiny uvarená na pare alebo restované trávi lepšie. Nevhodné je pre ňu veľmi sladké alebo kyslé ovocie a preferovať by mala zvieravejšie a suchšie ovocie ako jablká, marhule, brusnice, mangá, broskyne a hrušky.

Kaphy iba zriedkakedy potrebujú živočíšne produkty a pokiaľ po nich siahnu, malo by ísť o suchú úpravu (pečenie, praženie, grilovanie), nikdy vyprážanie. Vhodné je kuracie mäso, vajcia, králičie mäso, morské plody a zverina. Ich telo nepotrebuje veľké množstvo bielkovín, a preto by sa nemali prejedať strukovinami, i keď tie sú pre ne lepšie ako mäso, keďže neobsahujú také množstvo tuku. Pre kaphu sa najlepšie hodí čierna fazuľa, mungo, fazuľa pinto a červená šošovica.

Ťažké vlastnosti orechov a semien zvyšujú kaphu, rovnako ako olej, ktorý obsahujú. Občasná konzumácia slnečnicových a tekvicových semienok je v poriadku. V malom množstve môžu tiež používať mandľový, kukuričný, svetlicový a slnečnicový olej. To isté platí o mliečnych produktoch: kapha sa má vyhýbať ťažkej, ochladzujúcej a sladkej chuti mliečnych produktov, hoci trochu ghí pri varení a občas máličko kozieho mlieka nespôsobí ťažkosti.

Ľudia typu kapha by sa mali vyvarovať akýchkoľvek aj prírodných sladidiel a vhodné je pre ne iba obmedzené množstvo tepelne nespracovaného medu, ktorý ma zahrievajúci účinok. Môžu však používať všetko korenie, okrem soli, pričom najlepšie sú zázvor a cesnak. Človek s dominantnou dóšou kapha a s malým podielom ostatných dvoch dóš môže občas používať stimulanty ako sú káva a čaj. Veľkú ujmu im nespôsobia ani tabak a destiláty. Alkohol však vôbec nepotrebujú a pokiaľ sa rozhodnú ho konzumovať, potom je najlepšou voľbou víno.

Všeobecné pokyny pre rovnováhu kaphy:

 • veľa cvičiť
 • vyhýbať sa ťažkým jedlám
 • žiť aktívne
 • vyhýbať sa mliečnym výrobkom
 • vyhýbať sa ochladzujúcemu jedlu a nápojom
 • meniť denný režim
 • vyhýbať sa tučným, mastným jedlám
 • jesť ľahké a suché potraviny
 • nespať cez deň

Pamätajte, že miera vašej rovnováhy je priamo úmerná tomu, ako dobre budete dodržovať pokyny pre výživu a životný štýl vhodné pre váš typ.  Niekedy je ťažké zbaviť sa starých návykov a zmena môže byť postupná, ale ak chcete dosiahnuť zlepšenie, je treba zmeny zaviesť. Vy sami máte pod kontrolou, aká rýchla vaša premena bude.

Ak vás zaujíma ájurvéda hlbšie, odporúčame knihu Dr. Lada Ayurveda: The Science of Self-Healing (Ájurvéda, umenie samoliečenia), kde nájdete konceptuálne vysvetlenie váty, pitty a kaphy. Pokyny a podrobné vysvetlenia ájurvédskeho prístupu k jedlu a liečeniu predstavuje dielo autorov Usha Lad a Dr. Lad Ayurvedic Cooking for Self-Healing (Ájurvédske varenie pre samoliečenie).