Darsana

 
 
 
 
 
 

SEMINÁR: SHAKTI - Ženský princíp a ájurvéda

LEKTOR: Dr. MARTINA ZISKOVÁ (bližšie informácie o lektorovi TU )

TERMÍN: víkend 27. - 28. február 2016 

OBSAH:

Shakti (Šakti),  princíp tvorivosti a vnímavosti, sa prejavuje na úrovni prakriti rôznymi spôsobmi. Ide o energetickú podstatu, ktorá ma komplementárne zastúpenie v mentálnej, emotívnej a fyzickej zložke. To má dopad na to, ako a čo vnímame, a tým pádom myslíme a cítime, nakoniec žijeme.

Obsah semináru sa venuje práve tomuto prepojeniu, a čo znamená pre ženy ako nositeľky Shakti princípu a eventuálne mužov,  na ktorých dopadá. Vychádza z energetického poňatia jogy, ájurvédy, jogovej a ájurvédskej psychológie. Je určený hlavne ženám, ktoré hľadajú odpovede na otázky, „prečo“, „ako“ alebo „ako inak“.