Darsana

 
 
 
 
 
 

SEMINÁR: SHAKTI - Ženský princíp a ájurvéda

LEKTOR: Dr. MARTINA ZISKOVÁ (bližšie informácie o lektorovi TU )

TERMÍN: víkend 27. - 28. február 2016 

OBSAH:

Shakti (Šakti),  princíp tvorivosti a vnímavosti, sa prejavuje na úrovni prakriti rôznymi spôsobmi. Ide o energetickú podstatu, ktorá ma komplementárne zastúpenie v mentálnej, emotívnej a fyzickej zložke. To má dopad na to, ako a čo vnímame, a tým pádom myslíme a cítime, nakoniec žijeme.

Obsah semináru sa venuje práve tomuto prepojeniu, a čo znamená pre ženy ako nositeľky Shakti princípu a eventuálne mužov,  na ktorých dopadá. Vychádza z energetického poňatia jogy, ájurvédy, jogovej a ájurvédskej psychológie. Je určený hlavne ženám, ktoré hľadajú odpovede na otázky, „prečo“, „ako“ alebo „ako inak“.

 

-----------------------------------

SEMINÁR:  Ama pachana alebo Detoxifikácia organizmu

TERMÍN:   28. a 29. máj 2016

LEKTORI: Dr. PANKAJ VASANT PATIL, BAMS (India) a MUDr. MARTINA ZISKOVÁ, D. Ay. (ČR)

OBSAH:
Ama alebo nečistoty v organizme je aktuálna téma pre väčšinu z nás. Čas od času potrebujeme prečistiť organizmus, buď formou
„ pravidelnej údržby“, alebo ako súčasť špecifického terapeutického režimu pri liečení konkrétneho zdravotného problému. Ama pačana alebo spôsob ako sa zbaviť amy/nečistôt je aj jeden z hlavných krokov prípravnej fázy pančakarmy (komplexnej očisty organizmu), zvanej purva karma. Existuje mnoho spôsobov a odporúčaní, ako sa prečisťovať. Ájurvéda považuje tento krok za absolútne potrebný a dôležitý. Spôsob očisty je v nej mimoriadne detailne rozpracovaný, a dáva tak presný účinný a zároveň bezpečný návod na to, aké úkony v rámci očisty vykonávať, kedy je ich potrebné vykonávať, čo pomáha, a čo už nepomáha, ale skôr narúša rovnováhu. Z tohto dôvodu považujeme tému Očisty organizmu za dostatočne dôležitú a venujeme jej celý seminár.

Seminár ponúka ucelený pohľad na tému so špeciálnym zameraním na nasledujúce:
1. definícia, vlastnosti, príčiny a príznaky ámy
2, diagnostika amy
3, terapeutické prístupy k odstráneniu amy (purva karma a samostatne)
4, ochorenia, pri ktorých je potrebné odstrániť amu
5, systém samočistenia (denná rutina, etický prístup, dieta, korenie, byliny), praktické návody a ukážky

---------------------------

TÉMA SEMINÁRU: Duchovné aspekty ájurvédy

TERMÍN:   11. a 12. jún 2016

LEKTORI: Dr. PANKAJ VASANT PATIL, BAMS (India), asistencia MUDr. MARTINA ZISKOVÁ, D. Ay. (ČR)

OBSAH:
Tento seminár má za cieľ zoznámiť účastníkov s úplne novou témou. Duchovné aspekty sú často súčasťou ájurvédy, dokonca môžeme povedať, že ájurvéda aj napriek tomu, že sa zaoberá najmä fyzickým telom, je vo svojej úplnej podstate duchovná disciplína. Z toho vyplýva aj pohľad na ochorenia ako na nerovnováhu ducha. V ájurvéde existuje kategória ochorení, ktorých príčina sa rodí v duchu. S touto fascinujúcou témou, ktorej pochopenie je potrebné hlavne v súčasnej pretechnizovanej dobe, Vás zoznámime počas tohto semináru.  Popri ájurvédskej psychiatrii sa budeme zaoberať diagnostikou duchovných a duševných ochorení, hlavne ich nápravou, tj. duchovnými a duševnými liekmi.